MES Late DS Renavikar Vidya Mandir, Ahmednagar

Established in 2005

No. of Students (Std 1 - Std 4) : 424

+ (91) (0241) 2418204
hm.dsrvm@mespune.in

शालासमिती

मा.श्री.आनंदराव कुलकर्णी - अध्यक्ष
मा.प्रा. सुधीर भोसले - महामात्र
श्री भाऊ बडधे - मुख्याध्यापक
  • शाळेची सुसज्ज इमारत
  • मुलांना खेळण्यासाठी मोठे मैदान.
  • अनुभवी शिक्षक
  • जास्तीतजास्त बाह्य परीक्षा व परीक्षा नियोजन स्पर्धा परीक्षा
  • विद्यार्थी मार्गदर्शनासाठी स्वतंत्र व्यक्तीमत्त्व विकास केंद्र
  • स्वच्छ प्रसाधनगृह
© 2016

Search